Zábavný dětský den se Skládankou 2014

Den plný zábavy, sportu a dobré nálady proběhl 19. 9. 2014, na Náměstí Míru ve Zlíně, za podpory     Fondu Kultury Města Zlína, náměstka primátora Mgr. Kašného a exprimátora Mgr. Úlehly.

Kulturní program zajistili:

  • ZŠ Okružní -mažoretky
  • OS Naděje Otrokovice – divadelní představení
  • OS Hvězda – zpěv s Janičkou
  • Starlight – taneční studio
  • Rytmus pro život – bubnování s Radkem
  • Maruška – zumba
  • Skládanka – moderování celé akce a sbírka plast. vršků na inv. vozík pro Verunku
  • a další

Koncerty

  • Fokus
  • Premiér

     Děkujeme všem vystupujícím za účast a Magistrátu za podporu celé akce.

Fotografie z našich akcí a aktivit, najdete na našem Facebooku.