Cílem Skládanky je spojit zdravé občany s občany postiženými a pomoci lidem sociálně slabším.

Naši partneři

Pro koho je služba určená?

Fyzický postiženým

V našich aktivitách se věnujeme lidem s různými postiženími a pomáháme jim být členem společnosti jako ostatní.

Dětem a rodičům již mají postižené dítě

Máte doma dítě s nějakým druhem postižení? Hledáte možnost podpory, vzdělávání nebo zaplnění volného času? Jsme Vám k dispozici.

Mentálně postižení

Lidi s lehčí formou mentálního postižení zaměstnáváme i v naší kavárničce. Určitě nás přijďte navštívit!

Lidé kteří mají přidělené prospěšné práce

V našich aktivitách se do určité míry věnujeme také lidem, kterým například soud nařídil veřejně prospěšné práce.

Rádi pomůžeme i široké veřejnosti, s tím jak jednat, pracovat a komunikovat s lidmi různého druhu postižení. Zá léta našich zkušeností jsme se naučili s těmito lidmi pracovat, že Vám můžeme pomoci.

Naše poslání

Celý náš život je z něčeho složen. Vše kolem nás je složeno z dílů, které dohromady dávají celek. I naše společnost je složený organismus, jsme lidé mladí, středního věku, senioři, muži, ženy, zdraví, nemocní, tělesně i mentálně postižení. Vždy však mluvíme o ČLOVĚKU. Skládanka chce na svých akcích ukázat, že každý ČLOVĚK má ve společnosti své nenahraditelné místo. A pokud je v něm jen trochu dobré vůle, je schopen komunikace s každým.

Cílem Skládanky je spojit zdravé občany s občany postiženými a pomoci lidem sociálně slabším. Dalším neméně důležitým úkolem je zapojit mentálně postižené občany do běžného života, rozvoj jemné i hrubé motoriky při práci v tvz. tvořivé dílně a jejich socializace. K těmto účelům slouží Cestovní Kavárna Skládanka a drobne občestvení na akcich spolku Skládanka, z.s. a nebo veřejnych kde přezentuje činnost a přibližuje aktiviti ,vyrobky i teraputičkou službu již mužete podpořit zakoupení v tomto stanku .  

Stánek Skládanka
Setkávání skládanka

Skládanku začal skládat od 19. 7. 2011 František Šarišský.

Tento houževnatý a pracovitý člověk se narodil v r. 1979 v Gelnici na Slovensku. Rodiče nikdy nepoznal, prošel kojeneckým ústavem a v šesti letech byl převezen do dětského domova ve Zlíně. Po ukončení ZŠ se pod dohledem sociálních pracovníků, postupně začleňoval do společnosti. Zařadil se do pracovního procesu, nejprve jako asistent v chráněné dílně, poté si našel práci v úklidové firmě, kde pracuje dodnes.

Vzdělání se snaží doplnit díky projektu EU Celoživotní vzdělávání s asistencí. Absolvoval kurz pedagogického minima a znakové řeči. Jeho trnitá životní cesta ho přivedla k myšlence pomáhat druhým. Pracoval 16  hodin denně, aby si nakonec  i díky podpoře zlínského magistrátu, splnil svůj sen a otevřel kavárnu Skládanka s tvořivou dílnou. Dnes je kavárna navštěvována občany zdravými i postiženými, kteří se zde realizují jak v tvořivé dílně, tak jako zaměstnanci kavárny. František  v současné době pracuje v několika úklidových firmách, řídí provoz Kavárny Skládanka, organizuje a pořádá kulturní akce, oslovuje sponzory, studuje,… 

Proto pojďme a pomozme rozvíjet Františkovu myšlenku  a skládat dílky Skládanky my všichni. Pomoci můžeme jako dobrovolníci na akcích Skládanky, při prodeji výrobků postižených spoluobčanů z tvořivé dílny. Nebo naopak jejich koupí, pronájmem prostor kavárny k soukromým a firemním oslavám, či formou věcných a finančních sponzorských darů.

Děkujeme předem, za Vaši podporu a těšíme se na setkání s Vámi v Kavárně Skládanka, nebo na některé z akcí pořádaných Skládankou.

Mezi aktivity Skládanky patří
Poradenská činnost

Pomáháme veřejnosti, rodinám a postižených se vypořádat s jejich životní příběhem.

Pořádání veřejných akcí

Už několik let pořádáme veřejné akce, jejich soupis najdete na stránce aktuality.

Cestovní kavárna a občerstvení

Založili jsme cestovní kavárnu s občerstvením, kde nás navštěvují také zdraví lidé, a obsluhují tam naši klienti.

Zaměstnávání lidí s postižením

Na našich akcích i veřejných akcích zaměstnáváme postižené.

Tvoření dárků pro radost

Spolu s našimi klienty tvoříme dárky pro radost, které pak prodáváme.

Rozvoj komunit ve zlínském kraji

Našim cílem je také rozvoj komunit, které se potýkají s těžkou životní situaci díky jejich omezením.

Zejména však podporujeme sny našich klientů, protože ač k nim život nebyl přívětivý, mají jich mnohem více, než zdravý člověk a mohou být inspirací.

Služby jsou určeny pro věkové kategorie od 16 do 65+ let. Čas s našimi klienty trávíme, bez nároku na odměnu. Aktivity jsou podpořeny malými granty a lidé jsou u nás vedení jako dobrovolníci nebo na daný grant už mají smlouvu. Chceme posouvat lidi k tomu, aby našli sílu a uvědomili si, že mohou mít lepší život, práci, bydlení i koníčky.

0

Od roku 2011 již na trhu práce pracuje více než 15 lidí s různým postižením.

0

Od roku 2018 pro naší část veřejně prospěšných prací, pracuji 2 lidé.

0

Od roku 2016 od nás dostalo už bezmála 16 lidí poradenskou činnost.

Naše přání do roku 2023?
 1. Zakoupení budovy s prostorem provozu činnosti spolku, kde můžeme zaměstnat naše klienty.
 2. Rozjet více cestovní kavárnu a zaměstnat řidiče, obsluhu, sociálního pracovníka
 3. Vzdělávaní se a rozvoj našeho spolku a našich klientů.
 4. Také chceme více komunikovat s veřejností a najít sponzory,  kteří nám pomohou naše aktivity dostat mezi více lidí.
 5. Chceme navázat také prospěšné spolupráce s několika firmami.
Nadace Divoké husy

Speciální poděkování

Chceme poděkovat nadaci Divoké husy, která nám umožnila splnění snu pro Skládanku pro rok 2023.

Kdo nás podporuje?

Dále děkujeme:

 • Mini granty Vodárny
 • Ves.cz
 • Taekmondo wtf
 • Maruška Vaněčkova Orientalni tance z.s.
 • Jana Norkova – Orientalní tance
 • Miss Cosmetic Zlín

Děkujeme osobam: 

 • Tomáš Úlehla, bývalí primátor města Zlín a podporovatel 2011- 2016 
 • Liborovi Lukašovi, stálí podporovatel od 2011 do posud.
 • Michaela Šnadrová, euro poslankyně za její věcný dar.
 • Ing. Tomaš Golan, senátor 
 • Jiří Ovčáček – mluvčí prezidenta České Republiky 
 • Marek Novák, poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky       
 • Mirien Změskalova a Radek Změskal za finanční  i věcnou podporu 
 • Ing. Dušan Fojtu, podpora chodu spolku a dobrovolník 
 • Ing. Hanicka Urbančoková, věcné dary, korálky a naušnice v hodnotě, více než 5000,-kč 
 • Jarča Bartošíková, podpora zaměstnaneckého fondu Mini grant, díky tomu můžeme dělat míchané nápoje a pravidelně dobrovolně pomáhat. Činnosti spolku věnuje čas , věci. 
 • Bc. Markéta Chromková za podporu grantu a propagační činnosti spolku, dobrovolník tvořivé dílně.
 •  František Šarišský, každý rok daruje více než 15 000 Kč, finance jsou na zaplacení telefonu, internetu ročně 

Děkujeme, že nám pomáháte formou dobrovolnictví na našich akcích.

Spolupracujeme s dalšími organizacemi, sociálními službami, nadacemi, školami, městy, kraji i hudebními skupinami
Jak můžete pomoci?
 • Studenti svou návštěvou nebo dobrovolnou práci.
 • Přes projekty HITHIT.CZ , GIV.CZ,DOBROMA.CZ, POMÁHEJ POHYBEM.CZ
 • Přímo zakoupení dané věci
 • Zaslání finančního daru na účet spolku Skládanka,z.s.
 • Sbírkou věci : korálky, stuhy, látky… po tel se dozvíte více.

Každá pomoc je pro naší společnost více, než si myslíte, a proto si Vás vážíme.

Děkujeme Vám Skládanka, z.s. 

© Veškerý obsah na webu spadá pod autorská práva spolku. Kopírování obsahu bez vědomí majitele je zakázáno.

Zásady o ochraně osobních údajů / Cookies na webu / Obchodní podmínky / Podpořit nás / Kontakt  

Sledujte nás na Facebooku facebook

Pokud máte zájem nás finančně podpořit. Můžete využít náš transparentní účet: Název: SKLÁDANKA, z.s. | Číslo: 115-8769520247/0100.

Oceníme jakoukoliv částku, která nám pomůže pro další chod našich aktivit.